Vyberte stránku

Agriculture simplified.

ProjektyKontakt

O nás

Naše společnost se zabývá návrhem technických řešení, průmyslovým designem, výrobou a servisem automatizace pro zemědělce a průmyslové společnosti. Zemědělství je tvrdá nikdy nekončící práce, která se dodnes ve velké míře spoléhá na využití lidské síly a manuální činnost. V posledních letech se začínají i v tomto tradičním odvětví prosazovat prvky automatizace a práce s daty, které jsou již běžně používány v průmyslu.

Naše cíle

Moderní technologie lze aplikovat téměř na všechny aspekty zemědělství, včetně rostlinné výroby, chovu hospodářských zvířat, pěstování plodin ve sklenících, hospodaření s vodou, chemikáliemi a dalších. Půda, plodiny, chovaný dobytek, krmné dávky, živiny, škůdci a vlhkost
se analyzují z hlediska optimální ziskovosti, udržitelnosti a ochrany životního prostředí.
Integrujeme a zavádíme technologie, osvědčené postupy a analytiku k pozorování, měření a reakci na různé faktory. Vyhodnocujeme data, nastavujeme statistické algoritmy k predikci budoucí produkce na základě historických údajů.
Pomůžeme Vám implementovat moderní technologie a systémy, které významně zefektivní manuálně prováděnou činnost.

Preference spotřebitelů se přesouvají směrem k ekologickým a udržitelně vyráběným produktům

Díky automatizaci a nové technologii se produkty dostanou ke spotřebitelům rychleji, čerstvější a udržitelněji

Zvýšení produktivity – díky automatizaci zvyšuje výnos a rychlost výroby, a tím snižuje náklady pro spotřebitele

Díky moderním možnostem sběru dat jsme schopni predikovat budoucí vývoj a reagovat na děj, který ještě nenastal nebo se plně nerozvinul

Lidský prvek bude vždy základním aspektem řízení farmy, ale přicházejí plně autonomní vozidla, systémy a další zemědělské vybavení.

Automatizace

Automatizace zaměřená na zemědělství se nazývá jako “smart farming”. Jedná se o technologii, která zefektivňuje a automatizuje farmářskou činnost, dohlíží a řídí celý pěstitelský či chovatelský cyklus. Na tomto poli se nyní objevuje postupně více společností, které se zabývají inovacemi v robotice, využití dronů, autonomních traktorů, kombajnů, automatického zavlažování atd. Také je čím dál více zemědělců, kteří pochopili nutnost modernizace pro zefektivnění jejich činnosti a implementují tyto nové technologie do svých výrobních procesů. Automatizace v zemědělství je v současné době jednou z nejdůležitějších aktivit, která má šanci řešit problémy, jako je rostoucí globální populace, nedostatek pracovních sil na farmách a měnící se preference spotřebitelů. Výhody automatizace tradičních zemědělských procesů jsou obrovské.

Efektivita

Práce tvoří v průměru více než 50 % nákladů v zemědělství a 55 % farmářů je omezováno nedostatkem pracovních sil. Například z tohoto důvodu až 31 % farmářů přechází na plodiny méně náročné na pracovní sílu. Rutinní úkoly lze automatizovat pomocí robotické technologie (jako jsou např. sklízecí roboti, automatické dojení, krmné technologie,….), což snižuje náklady na pracovní sílu a potřebnou pracovní sílu při nedostatku pracovních sil v zemědělském průmyslu.

Naše projekty

HENROVER

MODERNÍ KURNÍK S VLASTNÍM POJEZDEM A AUTOMATIZACÍ – Automomní mobilní kurník pro komerční chov slepic ve volné přírodě. Hlavní myšlenkou projektu je umožnit slepicím důstojný život se svobodným pohybem v přírodě a současně zajistit aby takovýto chov byl ekonomicky udržitelný.

 Více zde

Kokodak

KURNÍK PRO DOMÁCÍ CHOV SLEPIC VE 21. STOLETÍ – kurník designovaný dle platných norem, určený pro chov až 15 nosnic, postavený z moderních materiálů a implementovanou vysokou mírou automatizace. Řešení poskytující komfort chované drůbeži, ale též chovatelům

Více zde